“Đảo rác Thái Bình Dương” đang lớn lên nhanh chóng

Khoảng 1,8 nghìn tỷ mảnh rác thải nhựa nặng 80.000 tấn hiện đang trôi nổi trong một khu vực gọi là Mảng Rác Lớn Thái Bình Dương (Great Pacific Garbage Patch) và số lượng rác thải đang gia tăng nhanh chóng.
Mảng Rác Lớn Thái Bình Dương có khoảng 1,8 nghìn tỷ mảnh rác thải nhựa.

Mảng Rác Lớn Thái Bình Dương nằm giữa Hawaii và California là vùng tích tụ rác thải nhựa lớn nhất thế giới. Thông thường các nhà nghiên cứu sử dụng lưới có kích thước nhỏ hơn một mét để xác định số lượng rác thải.

Tuy nhiên, phương pháp này mang lại độ chính xác không cao vì chỉ có thể nghiên cứu trên diện tích nhỏ. Ngoài ra, lưới không thể thu gom được các mảnh rác thải nhỏ hơn mắt lưới. Do đó, để phân tích toàn bộ quy mô Mảng Rác Lớn Thái Bình Dương, nhóm nghiên cứu tiến hành một nỗ lực lấy mẫu toàn diện nhất từ trước đến nay bằng cách sử dụng 30 con tàu lấy mẫu rác thải cùng lúc. Dữ liệu rác thải trên đại dương cũng được bổ sung bằng hai cuộc khảo sát bằng máy bay sử dụng cảm biến và máy quét 3D.

Kết quả cho thấy, khu vực Mảng Rác Lớn Thái Bình Dương có trọng lượng rác thải nhựa trên 10 kg/km2 bao phủ diện tích 1,6 triệu km2, gấp khoảng 3 lần nước Pháp.Những con số này cao gấp bốn đến mười lăm lần so với các ước tính trước đó.